Planowane wydarzenia

KWIECIEŃ 2018

  • ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O AUTYZMIE
  • SZLAKIEM BIELSKICH LEGEND I BAJEK (z wizytą u Reksia oraz u Bolka i Lolka.
  • WYJŚCIE DO BWA NA WYSTAWĘ - przyroda okolic Bielska-Białej
  • MINI PLAY BACK SHOW- ODKRYWAMY TALENTY
  • MOBILNE PLANETARIUM-KINO SFERYCZNE-"Jak ksieżyc do słońca w gości się udał"
  • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI (przedszkolna wypożyczalnia, kiermasze,konkursy czytelnicze)