Kółko Młodego Odkrywcy

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH CZESNEGO !

Przeprowadzone  eksperymenty  pomogą  wyjaśnić  wiele  zagadek  nurtujących  małego  człowieka. Nasi  mali  odkrywcy  wspaniale  się  bawią  nie  wiedząc , że  właśnie  się  uczą, a  na tym  nam  najbardziej  zależy .Zabawy i zajęcia badawcze to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite.
Dziecko już od najmłodszych lat kształtuje się poprzez odkrywanie własnego ciała oraz otaczających je rzeczy. Nauczyciel w przedszkolu powinien wykorzystać te dążenia poznawcze, aby rozwijać sprawność umysłową dzieci, rozbudzać zainteresowania i pomóc im odkrywać przyjemność czerpaną ze zdobywania wiedzy. Chodzi o to, aby dziecko w toku różnych zajęć rozwijało w sobie zdolność odczuwania, działania, wysławiania się, ćwiczenia refleksji i wyobraźni jednocześnie z nabywaniem nowych doświadczeń, poznawaniem świata, wzbogacaniem wiadomości. Kółko Małego Odkrywcy  ma za zadanie zaspokajać to naturalne pragnienie wiedzy, rozbudzając wciąż nowe zainteresowania, zachęcając do kolejnych odkryć.