Kółko Młodego Odkrywcy

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH CZESNEGO !

 • Przeprowadzone  eksperymenty  pomogą  wyjaśnic  wiele  zagadek  nurtujących  małego  człowieka .Nasi  mali  odkrywcy  wspaniale  się  bawią  nie  wiedząc , że  właśnie  się  uczą ,a  na tym  nam  najbardziej  zależy .
 • Założenia ogólne:
  Zabawy i zajęcia badawcze to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite.
  Dziecko już od najmłodszych lat kształtuje się poprzez odkrywanie własnego ciała oraz otaczających je rzeczy. Nauczyciel w przedszkolu powinien wykorzystać te dążenia poznawcze, aby rozwijać sprawność umysłową dzieci, rozbudzać zainteresowania i pomóc im odkrywać przyjemność czerpaną ze zdobywania wiedzy. Chodzi o to, aby dziecko w toku różnych zajęć rozwijało w sobie zdolność odczuwania, działania, wysławiania się, ćwiczenia refleksji i wyobraźni jednocześnie z nabywaniem nowych doświadczeń, poznawaniem świata, wzbogacaniem wiadomości. Kółko Małego Odkrywcy  ma za zadanie zaspokajać to naturalne pragnienie wiedzy, rozbudzając wciąż nowe zainteresowania, zachęcając do kolejnych odkryć.
  Cele ogólne:
 • Rozwijanie wszystkich potencjalnych zdolności dziecka, pozwalających ukształtować jego osobowość i stworzyć mu jak najlepszą szansę powodzenia w szkole i w życiu.
 • Odkrywanie zasad postępowania, poprzez rozwijanie skłonności do wykonywania bardziej złożonych, nastawianych na ściśle określony cel działań.
 • Skupianie uwagi na jednym z elementów otaczającej  rzeczywistości, dającą się ukierunkować na jej aspekty sensoryczne czy estetyczne.
 • Stawianie i rozwiązywanie problemów, pozwalających na poszukiwanie, odkrywanie i tworzenie (zdobywanie dostępnej im wiedzy).
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych w kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym (doświadczenia).