Nauka Tańca z Cubaną

Zajęcia taneczne ze Szkołą Tańca Cubana

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH CZESNEGO !

 Zajęcia z tańca, to zajęcia bardzo zróżnicowane, prowadzone autorskim programem dla grup młodszych i starszych. Celem zajęć jest nauka i doskonalenie układów tanecznych, rozwój predyspozycji i zainteresowań dzieci, pełniejszy fizyczny rozwój dzieci połączony z nabyciem koordynacji ruchowej.

Proponujemy własne układy przygotowane do znanych utworów muzyki współczesnej.

Nauczanie odbywa się etapami: od formy najprostszej poprzez stopniowe rozwijanie wprowadzanych figur i układów.