Zajęcia Ceramiczne

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W RAMACH CZESNEGO !

Celem zajęć plastyczno-ceramicznych jest rozwijanie umiejętności manualnych, wzbogacenie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dziecka. Zajęcia z ceramiki są okazją do zapoznania się z naturalnym tworzywem, jakim jest glina, która jest kształtowana przy użyciu różnych technik lepienia ręcznego.

Prace wykonane przez dzieci, są wypalane i prezentowane na wystawach w przedszkolu a następnie wzbogacają domowe kolekcje.