Misja i cele

Naszą misją jest rozwijanie indywidualnych zdolności i potencjału każdego dziecka a także towarzyszenie rodzicom w procesie wychowawczym ich pociech. Pragniemy pomóc dziecku w praktycznym poznawaniu tajemnic otaczającego nas świata poprzez stworzenie najlepszych warunków umożliwiających jego pełen intelektualny , emocjonalny i fizyczny rozwój.

By zapewnić dziecku poczucie swobody i bezpieczeństwa nasza kadra bardzo przywiązuje wagę do stworzenia ciepłej i przyjaznej atmosfery oraz indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. Wciąż doskonalimy się w tym zakresie stosując zasadę ustawicznego kształcenia nauczycieli i wychowawców.

Zafascynowani magią dziecięcej wyobraźni stworzyliśmy miejsce, gdzie dzieci będą mogły świetnie się bawić, poznawać świat, rozwijać się i budować swoje marzenia. Akademia Młodych Odkrywców „ELF” to przede wszystkim cudowne dzieci które razem codziennie uczą się i dokonują fascynujących odkryć, a to wszystko w radosnej atmosferze zabawy.

Naszymi głównymi założeniami oraz celami jest  wspomaganie rodziców w opiece i wychowaniu dziecka, umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego, wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dziecka, kształtowanie jego samodzielności i odpowiedzialności, rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało, uczenie współdziałania dzieci w grupie, rozwijanie postawy ekologicznej, kształtowanie umiejętności ekspresji i odbioru emocji, przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.