Integracja

Nasi podopieczni przebywając w małych grupach mają stworzone optymalne warunki do edukacji. Nauczyciel oraz terapeuci mogą skoncentrować się na pracy z dzieckiem biorąc pod uwagę jego możliwości psychofizyczne, jego potrzeby oraz trudności z jakimi się zmaga.

W sytuacji, kiedy nasze dzieci są gotowe, aby w pełni korzystać z przebywania

z rówieśnikami z oddziałów ogólnodostępnych istnieje możliwość przejścia do takiej grupy.

W życiu codziennym naszego przedszkola dzieci mają wiele okazji do spotkań

integracyjnych: wspólnie bawią się na placu zabaw i w salach, spotykają się przy okazji uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych, wyjazdów na wycieczki oraz innych ważnych wydarzeń.

Prowadzimy również cykliczne zajęcia integracyjne, w czasie których dzieci w sposób zorganizowany mają możliwość nauki i zabawy z przedszkolakami z oddziałów ogólnodostępnych.

Pozwala to dzieciom naturalnie funkcjonować wśród rówieśników.