Misja i cele

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ELF w Bielsku-Białej na pierwszym miejscu stawia na DZIECKO z jego niepowtarzalną osobowością.

Naszym zadaniem jest takie stymulowanie i oddziaływanie na nasze dzieci, aby mogły one w przyszłości samodzielnie funkcjonować i kontynuować naukę w szkole. Ale nie tylko- jesteśmy przecież przedszkolem. Poza realizowaniem podstawy programowej oraz terapią stymulacyjno-rozwojową stawiamy na współdziałanie w grupie, naukę postaw społecznych, rozwijanie samodzielności ale przede wszystkim na beztroską zabawę- tak niezbędną w życiu naszych maluchów.

Wyjątkowość Przedszkola Terapeutycznego Elf polega na tym, iż jest to niepubliczna placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5 do 6 lat. Realizowane programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka, uwzględniając jego potrzeby.

 INTEGRACJA

Nasze oddziały terapeutyczne są częścią przedszkola ogólnodostępnego Akademia Młodych Odkrywców Elf. Dzięki temu zapewniamy dzieciom optymalne warunki do edukacji- zajęcia w malutkich grupkach, gdzie nauczyciel oraz terapeuci w pełni mogą realizować założenia wynikające z IPET-u. Jednocześnie nasi podopieczni spotykają się przy okazji uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych, wyjazdów na wycieczki z dziećmi z oddziałów ogólnodostępnych. Popołudniami, codziennie wspólnie bawimy się z przedszkolakami z Elfa.

Daje to możliwość ciągłej integracji. Pozwala naszym dzieciom naturalnie funkcjonować wśród rówieśników!

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice, są najważniejsi w życiu dziecka. To wy drodzy Rodzice odpowiedzialni jesteście za rozwój i wychowanie swoich pociech. Ścisła współpraca z rodzicami jest bardzo ważnym elementem pracy przedszkola. Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych prowadzi do stworzenia niezbędnego, spójnego środowiska wychowawczego.

Zadaniem nauczyciela jest pomoc rodzicom w ich trudzie wychowawczym poprzez: stworzenie klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wzajemnych relacjach, podjęcie wspólnej pracy nad edukacją, rozwojem i wychowaniem dziecka, systematyczne informowanie rodziców o rozwoju dziecka.

Rodzice włączani są   w życie placówki poprzez integrację z rodzicami dzieci bez orzeczenia, wspólne spotkania z ciekawymi gośćmi, warsztaty.

 Zapraszamy rodziców na okolicznościowe uroczystości ogólnoprzedszkolne i grupowe, organizujemy zajęcia otwarte dla rodziców oraz cykliczne spotkania z nauczycielami oraz terapeutami .