Gimnastyka korekcyjna

Aby zachęcić dzieci do ćwiczeń, należy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej stosować najwłaściwszą dla tego wieku formę zajęć, jaką są zabawy i gry ruchowe. Ruch jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, spełnia ważną rolę w kształtowaniu jego zdrowia. Aktywność ruchowa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka, utrzymującym wewnętrzną równowagę jego organizmu, hartującym oraz kształtującym jego postawę ciała. Przedszkolaki posiadają predyspozycje do dokładnego wykonywania ruchu, dlatego też należy ten okres wykorzystać do kształtowania prawidłowych stereotypów ruchowych, do tworzenia nawyku prawidłowej postawy ciała.