Oferta

W grupach terapeutycznych naszego przedszkola opieką obejmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba dzieci w oddziale jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności dziecka. W każdej grupie pracuje nauczyciel, pomoc nauczyciela oraz terapeuci według potrzeb.

Zapewniamy naszym Elfom zajęcia dodatkowe z pedagogiem specjalnym, logopedą, fizjoterapeutą, psychologiem,t erapię ręki, zajęcia z dogoterapii, smakolandję – zajęcia podczas, których dzieci pod opieką nauczyciela przygotowują pyszności, hipoterapię. Nasze Elfy wyjeżdżają na wycieczki,  biorą udział w przedstawieniach teatralnych i wydarzeniach przedszkolnych.

Za zajęcia dodatkowe przedszkole nie pobiera dodatkowych opłat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00. W razie potrzeby godziny pracy mogą zostać wydłużone.

Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Programem wychowania przedszkolnego realizowanym w pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Elf jest program ,,Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody wydany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Program jest zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 roku) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

W placówce  realizowane są również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Przedszkole mieści się w pięknej Willi Hajduka na Widoku przy ul. Kamienickiej 11. Willa otoczona jest z każdej strony zielenią, a ogród dla dzieci wyposażony jest w bezpieczne, certyfikowane urządzenia ogrodowe. Przedszkole posiada własny parking. Sale są jasne, przestronne wyposażone w certyfikowane meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Placówka jest w pełni dostosowana do potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi oraz indywidualną dietą.

Cennik:

  • opłata stała dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 190 zł miesięcznie 
  • opłata za wyżywienie- 0 zł-rodzice zwolnieni są z opłaty za wyżywienie